Enligt polisen i Halland medger kaptenen att han bland annat bröt mot den regel som säger att man vid dålig sikt är skyldig att i god tid vidta åtgärder för att undvika kollision.
Böterna på 16.500 kronor betalades kontant och kaptenen återfick sitt pass och är fri att resa. Han fartyg ligger dock kvar i väntan på att skadeståndsfrågan ska redas ut.