Kaptenen har också redan delgivits misstanke om brott mot sjölagen.
Frågan varför han gav order om den kraftiga giren gavs emellertid inga svar igår. Eftersom Joanna är registrerat utanför Norden hördes inte någon ur besättningen under den svenska sjöförklaringen.
Men befälet på Stena Nautica fick också kritik vid sjöförklaringen. De borde inte ha låtit det Jamaicaflaggade fartyget Joanna passera så nära färjan, mindre än en nautisk mil, när det var tät dimma som vid olyckstillfället.
Kollisionen utreds av Statens Haverikommission. Sådana utredningar brukar ta omkring ett år.