En kriminalvårdsinspektör ansåg att en vårdare luktade sprit när han kom till arbetet en dag och krävde att han skulle lämna ett utandningsprov. Vårdaren försäkrade att han var nykter, men kände sig ändå tvungen att lyda.
Provet visade senare att den anställde inte hade druckit något. Men eftersom mannen kände sig kränkt av händelsen lät han Seko anmäla den till Justitieombudsmannen, JO.
JO går i sitt beslut på Sekos linje och konstaterar att anställda i kriminalvården är skyddade enligt lag mot påtvingade ingrepp och att arbetsgivaren i det här fallet inte gjort tillräckligt för att försäkra sig om att vårdaren inte hade några invändningar mot provet.
Seko ska nu lämna över ärendet till Justitiekanslern med krav på skadestånd.

staffan.lindberg@seko.se