Förbunden har utan reservationer ställt sig bakom kraven som bland annat innebär ökade reallöner, höjda lägstalöner, en särskild jämställdhetspott, en allmän låglönesatsning och bättre pensioner.