Sammanlagt föreslås anslaget till posten väghållning öka med 140 miljoner jämfört med budgeten från i höstas. Av dem utgör alltså 120 miljoner en extrasatsning på underhåll och investeringar – pengar som tas från banverkets post för banhållning.
   Ytterligare 40 miljoner tillförs eftersom inkomsterna från trängselskatten i Stockholm blir högre än beräknat. De pengarna ska användas till vägsatsningar i Stockholmsregionen.
   När det gäller infrastruktursatsningar i övrigt hänvisar regeringen till den infrastrukturproposition som ska läggas fram i höst. Då kommer man att presentera ramarna för nästa planeringsperiod.
   Värt att notera är också det faktum att regeringen öppnar upp för alternativa finansieringsmöjligheter för framtida infrastrukturprojekt. Även om projekten i första hand ska betalas med anslag så skriver man att medfinansiering från företag, resenärer, transportörer, kommuner och regioner kan bli aktuellt.