I England måste strejker föregås av en omröstning. Medlemmar på tågen och banbranschen har sagt ja till åtgärder, och respektive fack ska nu fatta beslut om stridsåtgärder.