SJ har tidigare varslat om en övertalighet på cirka 200 tjänster. Nu är det klart vilka orter som gäller. Det är Dalarna 32 tjänster, Jönköping 2, Kalmar 8, Skåne 13, Stockholm 47, Södermanland 4, Uppsala 9, Västmanland 16, Västernorrland 21, Västra Götaland 40, Örebro 16 och Östergötland 7 tjänster
   Förhandlingar har nu inletts och beslut om eventuella uppsägningar kommer att tas i september.
   Järnvägslinjen mellan London och Edinburgh är den engelska järnvägens paradlinje. Den kommer nu att nationaliseras sedan den privata operatören National Express förklarat att de inte klarar att fullfölja sina åtaganden. År 2006 gav dess företrädare upp. Det engelska järnvägsfacket kräver att linjen nu ska få förbli i offentlig ägo.
   Dagens tredje järnvägsnyhet knyter an till de tidigare I en debattartikel I Dagens Nyheter tillsammans med Seko utlovar oppositionen ett stopp för alliansregeringens privatisering av järnvägarna. Artikeln kan läsas i sin helhet på Seko:s hemsida. #bv#www.seko.se#ev#”