Tidigare i veckan gick chefen för Vattenfalls eldistribution Göran Lundgren ut och hotade med att dra ner på satsningarna på säkrare elnät om företaget inte fick höja avgifterna ytterligare. Ett utspel Janne Rudén ställer sig frågande inför.
– Med ett sådant här fantastiskt resultat måste de rimligen ha råd med det ändå. Inte minst med tanke på att de senaste årens vinster delvis hänger ihop med att de varit alldeles för återhållsamma med just nyinvesteringarna.

Sverige har traditionellt haft lägre elpriser än resten av Europa. Men de senaste årens kraftiga prishöjningar har gjort att den skillnaden suddats ut allt mer. Något som oroar Janne Rudén.
– Låga elpriser är oerhört viktigt för jobben och tillväxten. Då måste Vattenfall som statligt företag vara en garant för låga priser och långsiktighet. Med tuffare prisövervakning borde regeringen kunna hejda den utvecklingen.