Jämos granskning visar att de statliga företagen och myndigheterna är typiska exempel på hur arbetsmarknaden är uppdelad efter kön. Chefer och tekniker är män, medan kvinnorna tar hand om de administrativa uppgifterna.
– Den starka uppdelningen förstärker stereotypa föreställningar om kön, vilket blir ett hinder för en utveckling mot jämställdhet när det gäller löner, arbetstider och föräldraskap. Rekryteringsprocessen är en nyckelfråga för att bryta kvinnors underordning på arbetsmarknaden, säger Dennis Kullman som är utredare hos Jämo.
Elva myndigheter samt elva företag och tre affärsverk ingår i granskningen. I en tidigare granskning ingick elva andra myndigheter.
Jämo konstaterar också att det finns brister i lönepolicyn inom den statliga sfären, bland annat på grund av en allmän begreppsförvirring om lika respektive likvärdiga arbeten.
Kvinnorna finns framför allt i de grupper som har lägst lön och skillnaderna i lön fick ofta svepande och diffusa förklaringar som: ”förmåga att ge och ta”, ”förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt” och ”ärlighet, öppenhet och humor”.
På fem av de granskade företagen hittade man osakliga löneskillnader som ska justeras. På tre företag hittade man strukturella löneskillnader som ska rättas till.
På tre myndigheter hittade man strukturella löneskillnader som skulle rättas till men mycket få osakliga löneskillnader. Å andra sidan anser Jämo att lönekartläggningen och analysen av den är bristfällig på flertalet myndigheter.