– Det är uppseendeväckande att Försvarsmakten ännu efter två års tid inte kan visa upp en sådan handlingsplan som jämställdhetslagen kräver, säger Anita Harriman, enhetschef på JämO.
Den handlingsplan Jämo krävt ska visa hur Försvarsmakten tänker leva upp till jämställdhetslagens regler om jämställda löner.
Eftersom Försvaret trots upprepade anstånd inte uppfyllt lagens krav har Jämo ansökt hos Jämställdhetsnämnden om att vitesförelägga Försvarsmakten. 750.000 kronor anser Jämo att Försvarsmakten borde böta om de inte har en handlingsplan klar senast en månad efter nämndens beslut.