Det var efter att kvinnan varit sjukskriven en längre tid, som hon berättade att en arbetskamrat hade utsatt henne för en våldtäkt och för en lång rad sexuella trakasserier på jobbet.
Jämo stämde Posten till Arbetsdomstolen, AD, för att de inte utrett händelsen tillräckligt och för att det skett för sent. Och Jämo fick rätt.
En arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier måste utreda frågan och vidta åtgärder för att de ska upphöra.
Det gjorde inte Posten. Istället uppmanade Posten den utsatta kvinnan att polisanmäla händelsen och erbjöd henne terapeutiskt stöd.