Efter uppmärksamheten kring färjeföretag som ersatt sin personal med lågavlönad utländsk arbetskraft – ska EU-kommissionen studera förhållanden på färjetrafiken inom unionen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot villkoren för de anställda.