Det är främst personalens arbetstidsförkortning på 54 timmar per år som ISS vill ha bort. Enligt de beräkningar som Seko-klubben gjort motsvarar värdet av arbetstidsförkortningen mellan 5 000 och 8 000 kronor per år beroende på vad man tjänar.
Dessutom har personalen sedan tidigare fri läkarvård och den vill företaget också avskaffa. Värdet där kan för en enskild uppgå till 2 700 kronor då högkostnadsskyddet träder in.
– Det är konstigt att man ger sig på allt. Den fria läkarvården är ju inga stora pengar för företaget men för den enskilde kan den vara värdefull, säger Henrik Andersson.
ISS vill också avskaffa det så kallade föräldraledighetstillägget på 10 procent som arbetsgivaren betalar och som läggs ovanpå ersättningen från försäkringskassan vid barnledighet.
Sedan årsskiftet sköter ISS kringverksamhet vid Forsmark kraftverk efter att Synerko, som tidigare drev verksamheten, förlorat upphandlingen.