Samtidigt riskerar de 62 kontrollanter som i dag är anställda av Securitas, att bli arbetslösa. Den som vill arbeta på ISS tvingas söka sitt eget jobb.

ISS har dock uppgett att företaget som mest kan anställa trettio personer från Securitas. Annars kan det räknas som övergång av verksamhet, något som ISS till varje pris vill undvika.

Seko anser att biljettkontrollen är att se som övergång av verksamhet och att all personal på Securitas ska tas över av ISS.

–Det är vår uppfattning. SL har tidigare skrivit in det i sina avtal med entreprenörerna, men inte den här gången. Vi kommer att fortsätta driva kravet så långt det går, säger Per Ola Fällman, ombudsman på Seko.

På Sekotidningens fråga varför ISS inte tar över personalen svarar ISS kommunikationschef Christer Ekelund och ISS Trafiks personalchef Berit Ågevik, som båda deltog på rekryteringsträffen, att verksamheten är helt ny och att det då inte räknas som övergång.

Ni kan själva välja att ta över personalen?

–Visst, säger Christer Ekelund, men vi vill rekrytera personal enligt vår kravprofil.

Seko är kritiskt till att de nya tjänsterna på ISS bara ska vara på 75 procent. I dag arbetar kontrollanterna heltid. Seko kan inte heller godta att de nya kontrollanterna bara ska få tre dagars utbildning. Tidigare var utbildningen fyra veckor. Det senare bekymrar inte ISS, som menar att ett test avgör vad de anställda kan.

–Räcker det inte får vi väl tänka om, säger Christer Ekelund.

Seko har inte fått något underlag för beslutet om att det bara ska vara deltidstjänster och har därför begärt att få ta in en arbetstagarkonsult för att utreda frågan. Ett möte är planerat till nästa vecka.

–Det går inte att leva på en deltidslön, säger Kaj Eriksson, Sekos klubbordförande för  biljettkontrollanterna på Securitas. Ingångslönen är 18 000 på heltid.

Kaj Eriksson, som själv sökt jobb på ISS, tror att de flesta av hans kolleger också har gjort det.

–Får jag jobbet kan jag inte bo kvar i min bostadsrätt. Min dotter har lovat att jag ska få flytta in hos henne, säger han.