Datametrix, som arbetar med att installera televäxlar, går över från Ericsson MD110 till en IP-baserad växel från amerikanska Cisco.
IP-telefoni innebär att internet används för telefoni vilket ger betydligt lägre kostnad.
För företagen i telebranschen betyder teknikskiftet att många teletekniker antingen måste sägas upp eller kompetensutvecklas under de närmaste åren för att klara den nya tekniken.