Dan Andersson och Albin Kainelainen pekar i sin rapport på att Sveriges ekonomi blivit allt mer globaliserad sedan början på 1990-talet. Det som pågår har än inte lett till sänkta reallöner, utan reallönerna har ökat för i stort sett alla.
– Det är en fullständigt felaktig bild att lönerna kommer att sjunka, det är skrämselpropaganda, säger Dan Andersson.
Andersson och Kainelainen menar att Sveriges förmåga att klara sig ekonomiskt inte är ödesbestämd utan kan påverkas. Faktorer som ger Sverige en positiv utveckling är: att löntagare ökar sin produktivitet, att Riksbanken anpassar sig efter situationen och att företagen arbetar med nya uppfinningar är betydelsefulla. Andra viktiga faktorer är en bra grundskola och att upprätthålla lägstlöner och a-kasseersättning.

Hämta rapporten på: www.lo.se