Inkomstförsäkringen infördes för ett år sedan eftersom över hälften av Sekos medlemmar ligger över a-kassetaket och får därmed mindre än 80 procent i ersättning.
Första året betaldes premien på drygt 11 miljoner kronor av förbundet. Men från och med den 1 juli höjs medlemsavgiften med 15 kronor i månaden för de med inkomster från 20 000 kronor i månaden och uppåt.
Ersättning från försäkringen betalas ut under som mest 100 dagar med en fem dagar lång karensperiod.