– Jag har förvisso ingen företagsekonomisk utbildning men jag har väldigt svårt att se lönsamheten i det här, säger klubbordföranden Erik Karlsson.
   Bland annat har varvet upptäckt att de behöver tio personer till kompositverkstaden och vill hyra in personal. Bara några veckor tidigare hade tio personer skickats hem – från kompositverkstaden.
   – Ett annat exempel är en truckförare de skickat hem med lön, 24.000-25.000 kronor i månaden. Och så hyr de in en truckförare med motsvarande lön. De betalar alltså för två men får en, säger Erik Karlsson.
   Enligt medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren informera facket innan man hyr in personal och så har också skett.
   – Men MBL är ihåligt där. Vi reserverar oss med välmotiverade argument men de noterar bara vad vi säger och struntar i våra reservationer.
   På varvet finns omkring 400 Sekomedlemmar varav ett hundratal alltså är uppsagda. Samtidigt har varvet mellan 100-150 entreprenörer inhyrda.
   – Men vi säger ju inte nej till alla entreprenörer bara när de tar jobb från våra uppsagda medlemmar, säger Erik Karlsson.
   Enligt arbetsgivaren så beror uppsägningarna på sämre ekonomi och färre beställningar. Dessutom genomförs organisationsförändringar som företaget anser vara nödvändiga för att klara framtiden.
   – Men vi kommer alltid att behöva ta in entreprenörer för att klara tillfälliga toppar, säger Kockums informationschef Kjell Göthe.
Kan du hålla med om att det ser konstigt ut att skicka hem en truckförare och hyra in en annan?
   – Jag kommenterar inte enskilda fall utan jag håller mig till min generella förklaring. Vi måste dra ned på personal men behöver entreprenörer vid tillfälliga toppar.