På många statliga företag fanns det före avregleringen plats även för den som inte var helt arbetsför. Människor med krämpor eller handikapp av ett eller annat slag hade ändå ett arbete att gå till och kunde försörja sig själva.
Efter avregleringar har många av dessa anställda tvingats sluta och istället hänvisats till a-kassa, långtidssjukskrivning, förtids- eller sjukpensionering.
Enligt utredningssekreterare Albin Kainelainen så har man inte hittat något sådant samband.
– Vi har kollat i statistiken men inte funnit något samband. Men det betyder naturligtvis inte att det inte kan vara så. Att vi inte hittar det kan bero på att det saknas samband men det kan också vara så att effekterna inte syns i statistiken eller att statistiken är felaktig, säger han.