– Det är ett stort problem om man inte kan överklaga den här typen av upphandlingar, säger Gunnar Wulff, divisionschef på Veolia. Nu tittar våra jurister på möjligheten att driva någon form av skadeståndsprocess.
SJ vann upphandlingen av nattågstrafiken till Norrland och tar över från Veolia nästa sommar. Veolia överklagade då man ansåg att SJ inte följde kraven i upphandlingen vad gäller tågens rutter.