• Regeringen vill genomföra en rad ändringar i lagen om anställningsskydd från den 1 juli och vill riva upp det beslut som riksdagen tog i våras.