I ett inspektionsmeddelande till företaget skriver arbetsmiljöverket att ett nödlarm måste träda i kraft med automatik när nödläge uppstår – annars får stolparbete inte utföras som ensamarbete. Det ska också finnas en plan för omedelbar undsättning av skadade.
– Det innebär i praktiken att det är slut med ensamarbete i stolpar eftersom det i dagsläget inte finns något sådant larm som fungerar tillförlitligt, säger Christer Klingener som är ombudsman på Seko Göteborg.
– Det här kommer att få effekt på hela branschen. Ett sånt här beslut kan inte bara gälla för ett företag, då snedvrider man konkurrenssituationen.
Det privata telebolaget Comeva har fått tid till den 1 mars att redovisa hur bristerna har rättats till. Teliasonera har också underrättats om kravet på Comeva, eftersom de var beställare av det arbete som utfördes då olyckan inträffade.
anita.fors@seko.se

Läs om olyckan: Heino kunde varit död / Sekomagasinet 2004-10-20″