– Det handlar om pengar, så enkelt är det. Flex hade sagt upp alla lokala avtal innan den nya ägaren tog över. Eftersom det centrala avtalet bygger på att man reglerar allt lokalt innebär det en helt ny situation för alla. Vi kräver att alla frågor ska lösas i ett och samma paket, säger Christer Klingener som är ombudsman på Seko Göteborg och ansvarar för övergångsförhandlingarna.
Just nu finns därför inget avtal som reglerar beredskapsarbete, restid, nattarbete, ob-ersättning med mera. Relacom vill också ersätta det gamla pensionsavtalet som ger cirka 2.000 av de 3.000 anställda rätt att gå i pension vid 60 år. Ny pensionsålder blir 65 år för alla. Det nya pensionsavtalet ger också sämre sjukersättning vid sjukpension.
Personalen behåller sin lön, sin arbetstid och sina personliga tillägg i minst ett år efter övergången. Sparad semester och kompledighet följer också med till det nya bolaget. Alla utom fem anställda har gått med på att flytta över anställningen från Flextronics till Relacom.
Förhandlingarna fortsätter under september månad.