Seko hävdar att deras väg- och banavtal ska gälla medan Byggnads pekar på att vägarna ska kläs med betong och att det därför ligger inom deras avtalsområde. Enligt Björn-Inge Björnberg på Seko hoppas båda parterna fortfarande komma fram till en snar lösning. Om inte, blir det LO som får avgöra vem som har rätt. Under tiden gäller Sekos avtal.