Nu har den inletts, den rättsprocess vars utfall kan komma att påverka svenska löntagares villkor i grunden.