Enligt Haverikommissionen är rälsbrott vanligt förekommande, särskilt i kyla, och det finns inget att göra för att förebygga skadan. Oftast upptäcks brotten i god tid av entreprenörer som inspekterar banan, enligt Haverikommissionens ordförande Jonas Bäckstrand.

–Eller också sker rälsbrott på den räl där signalkabeln ligger och då blir det röd signal, säger han.

Sekos ombudsman Jan Halvarsson delar haverikommissionens uppfattning att ett rälsbrott inte går att förebygga.

–Är det orsaken till olyckan så förstår jag att det inte blir någon ytterligare utredning, säger han.

Haverikommissionen ska enligt lag göra utredning av en olycka när det varit dödsfall, eller det funnits risk för det. Alternativt om fem personer riskerat att bli allvarligt skadade eller att de materiella skadorna uppgått till minst 2 miljoner euro.

Arbetet med att laga den trasiga rälsen utanför Sundsvall pågår fortfarande. Trafikverket uppger att spåret öppnas måndag den 10 december.