Den polis som har arbetat med utredningen tjänstgör vid godsmottagning på Citypolisen i Stockholm. En ny utredare håller på att sätta sig in i arbetet, enligt kriminalinspektör Christer Falck på Citypolisen.

–Det stämmer att den tidigare utredaren arbetar på godset istället, men han deltar i utredningen med sin kunskap, säger han.

Christer Falck menar att utredningen inte kan gå vidare utan nya direktiv från åklagaren, Aino Alhem, som leder förundersökningen.

Hon säger att hon inte vet vem som sköter utredningen hos polisen.

–Vi har olika uppfattning om hur det ligger till med resurser och direktiv, säger hon. Men vem som ska ta hand om utredningen sedan den förre utredaren placerades på godset är uppenbarligen olöst, säger hon. Som åklagare förfogar jag inte över polisens resurser.

När Sekotidningen frågar om ärendet prioriterats ner eftersom utredningen tar så lång tid hänvisar Aino Alhem till polisens avdelning för interna utredningar. Där vill chefen, Lars-Göran Carlsson, inte alls kännas vid något ansvar.

–Vi har hjälpt stockholmspolisen med utredningen om tjänstefel, men har lämnat det arbetet eftersom utredningen tar så lång tid. Man undrar hur polisen skött den. Vi utreder poliser, i det här fallet handlar det om kriminalvården och det är inte vårt ansvar, säger han.

På frågan varför det tar så lång tid svarar Christer Falck att vissa utredningar kan vara svåra att genomföra, det kan vara många dokument och förhör. Men varför det tagit så lång tid i det här fallet kan han inte svara på.

Förundersökningen om tjänstefel och arbetsmiljöbrott efter häktesmordet inleddes i början av 2012 efter att Arbetsmiljöverket gjort en åtalsanmälan. Från Arbetsmiljöverkets sida känner man inte till vad som händer med utredningen.  

–Det var en tid sedan vi fick någon information. Det enda jag vet nu är det du berättar, säger Håkan Edén, tillsynsdirektör i Stockholm.

Arbetsmiljöverket kommer att undersöka hur polisen hanterar ärendet. 

Markku Murtosaari är huvudskyddsombud för Seko inom Kriminalvården i Stockholm. Han tycker att hanteringen av förundersökningen är mycket märklig.

–Man får den bestämda uppfattningen att ärendet är nedprioriterat. Frågan är varför?