– Det var en from förhoppning att vi skulle bli klara före jul… Vi har ett nytt datum, den 15 januari, säger departementsråd Ulf Rehnberg på Finansdepartementet.
Sekotidningen berättade tidigare i höstas om den skattefälla som svenska sjömän som arbetar ombord på danska fartyg registrerade i det danska DIS-registret hamnat i. Flera personer hotades av skattesmällar på upp till 300.000 kronor. Förra finansministern Per Nuder tillsatte en arbetsgrupp för att hitta ett förslag till lagstiftning som skulle lösa frågan. Den gruppen skulle ha varit klar med sitt arbete före jul.
– Det har helt enkelt tagit lite längre tid än man tänkt sig. Vi har en ny ledning och arbetet med budgetpropositionen var ganska krävande.
Men inriktningen är fortfarande att man ska lösa problemet?
– Finansminister Anders Borg har ju sagt att han gärna vill lösa problemet… Men innan förslaget är plats vet vi inte hur den lösningen kommer att se ut. I mitten av januari har vi förhoppningsvis ett förslag som vi kan presentera.