Strejk- och lockoutvarslet mot 17 fartyg, som skulle ha trätt i kraft den 18 april, har därmed dragits tillbaka.
Det nya avtalet är treårigt och löper, precis som Sekos olika sjöavtal, fram till den 31 december 2010.