Trots en 12 timmar lång debatt i ministerrådet 1 juni lyckades man inte komma närmare en överenskommelse om ett nytt arbetstidsdirektiv. Enligt de offentliganställdas fackföreningsinternational EPSU, som organiserade en demonstration i samband med överläggningarna, finns det två stötestenar. Främst är det britternas hårdnackade motstånd mot att ta bort den så kallade opt–outregeln, som innebär att arbetsgivaren kan träffa en överenskommelse med varje enskild anställd som möjliggör upp till 72 timmars arbetsvecka. Den andra frågan man är oense om är frågan om jourtid på arbetsplatsen.
EU-parlamentet har tidigare tagit ställning för att den så kallade opt-outregeln måste fasas ut.