Debatten blev livlig när LO-kongressen hade att ta ställning till två motioner som behandlade situationen för de papperslösa i Sverige.
   Seko Stockholm föreslog att alla papperslösa som befinner sig i Sverige och inte har begått några brott ska få amnesti genom en så kallad regularisering.
   Gerardo Berrios från Seko Stockholm pratade om slavarbete i moderna tid och ifrågasatte kongressen devis ”Vi kämpar för ett bättre arbetsliv för alla”.
   – Men menar vi verkligen alla, även våra kompisar utan papper, frågade han kongressen.
   LO-styrelsens avslag motiverades med att det skulle sända felaktiga signaler och att 25 års erfarenhet från länder där man genomfört regulariseringar visar att de lockar till sig fler papperslösa.
   – Men vad säger erfarenheterna från de länder där man inte regulariserat? Finns det färre papperslösa där? Nej, jag skulle inte tro det, sade Bjarne Isaksson från Seko Stockholm, en av initiativtagarna till motionen.
   Argument som dock inte bet på kongressdelegaterna som röstade ned förslaget.
   Fastighetsanställdas förbund fick något bättre utdelning på sin motion, i alla fall i vissa delar.
   Kongressen röstade ja till Fastighets förslag att LO verkar för hårdare straff för de kriminella arbetsgivarna och att de papperslösas arbete avkriminaliseras. LO ska också verkar för att tiderna för asylansökan kortas markant och lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa.
   Att verka för sjukvård till papperslösa gick också igenom fast först efter att kravet ändrats från fullvärdig till nödvändig sjukvård.
   Däremot sade man nej till att organisera papperslösa. Motiveringen var att det är omoraliskt att ta betalt för en tjänst man inte kan erbjuda. Dessutom ansåg styrelsen att det var farligt för papperslösa att organiseras då de riskerar utvisning. Ett argument som inte godtogs av Sten-Erik Johansson från Fastighets.
   – Om det är så farligt att vara med i facket kanske det inte är så konstigt att en halv miljon medlemmar lämnat oss.
   Hans alternativ var tydligt som enkelt formulerat.
   – Vi ska organisera, organisera och organisera. Vi ska organisera allt vi ser på arbetsplatserna, hävdade han bestämt.