Efter rymningen från Kumlaanstalten har det bland annat diskuterats om anställda inom kriminalvården ska bära vapen. Förbundets hållning att säga nej till beväpning ligger fast.
– Att införa beväpnade vakter skulle innebära stora risker för personalen, säger Roal Nilssen, ombudsman för kriminalvården. Vi kommer att motsätta oss alla sådana förslag. Vi vet att kriminalvårdsstyrelsens ledning delar vår uppfattning.
På Kumlaanstalten instämmer man:
– Vi är inte intresserade av att bära vapen, säger Sekos klubbordförande Tomas Hagsten. Jag tycker inte det tillhör vår yrkesutövning. Säkerheten måste upprätthållas på annat sätt. Vårt vårdande uppdrag rimmar illa med att vi ska bära vapen. Dessutom är det en arbetsmiljöfråga.

maria.persson@seko.se