Det framgår av helgens möten när försvarsministern uppvaktades av delegationer från 14 olika län som alla framförde synpunkter på varför just deras förband ska finnas kvar.
– Staten förfogar inte över så många arbetstillfällen, säger Leni Björklund.
Cirka 2.500 civilanställda och lika många officerare väntas förlora jobbet när tio förband ska läggas ned efter riksdagens försvarsbeslut i december.