Genom att anställa någon som varit arbetslös, haft sjukpenning, rehabiliteringspenning eller liknande i mer än ett år, kan privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet slippa betala arbetsgivaravgifter för den personen i upp till 10 år.
Stödet som betalas ut för lika lång period som den som anställs varit borta från arbetsmarknaden, gäller vid alla typer av anställningar: såväl tillsvidare- som prov- eller visstidsanställning. Ett villkor är att lön och andra anställningsförmåner ligger på samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen.
Arbetsförmedlingen beslutar om nystartsjobb för ett år i taget och Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, startar i dag en ny webbplats med information om det nya arbetsmarknadsstödet.
anita.fors@sekotidningen.se

Läs mer på: www.nystartsjobb.se