Idag driver In Group verksamhet på ett 25-tal platser i Sverige men antalet orter ska ner till mellan 10 och 15 stycken.
In Group bildades år 2000 av Telia, WM-data och försäkringsbolagen Skandia/If.
Det skedde genom outsourcing av företagens så kallade ”affärsstödjande verksamhet”. Företagen skiljde bort en del av kontorspersonalen och placerade dem i ett gemensamt bolag.
Bolaget fick cirka 1.000 anställda varav 600 var från Telia, 250 från If/Skandia och 150 från WM-data.
En anledning till de aktuella nedskärningarna är att Telia lägger ner sin verksamhet på många orter och eftersom Telia är den dominerande kunden så tvingas även In Group skära ner.
På andra orter väljer In Group själv att säga upp avtalet med Telia då verksamheten inte är lönsam.
Enligt de storstilade planerna när In Group bildades skulle företaget fortsätta att arbeta åt moderbolagen men också hitta nya kunder på den externa marknaden.
– Men frågan är om man visste vad man gjorde. Hade det nya företaget verkligen förutsättningar för att ta upp konkurrensen på marknaden?
Det säger Ann Boman, Sekorepresentant vid In Group.
När uppsägningarna nu kommer så finns det inga pengar i bolaget för omställningsåtgärder. Det betyder att människor med mellan 30 och 40 års anställningstid tvingas sluta.