– Vi fick förslaget via ombud. Det var IF Metall som förde fram arbetsgivarens önskemål om förhandling. Vi sa nej, säger Seko:s ordförande Janne Rudén.
Tommy Andersson är avtalsansvarig för Stål och Metall på IF Metall. Han bekräftar att förbundet förde frågan om förhandlingar vidare från arbetsgivarna och ser inget konstigt med det.
– Vi har två gemensamma avtal med Seko och om något ska hända med dem måste alla parter vara med, säger Tommy Andersson.
IF Metall slöt ramavtalet med sina motparter den 2 mars. Det var i samband med detta som arbetsgivarna tog upp Seko-avtalen som går under namnen gröna och blå avtalen.
– Vi förde frågan vidare och fick ett nekande svar och sen dess har inget hänt, säger Tommy Andersson.
Ramavtalet innebär att det, under ett års tid, kan slutas lokala överenskommelser om sänkt arbetstid, som mest till 80 procent. Arbetsgivaren ska i sin tur erbjuda utbildning.
I praktiken innebär avtalet att det kan bli lokala sänkningar av lönen till 80 procent. IF Metall argument för att gå med på detta är att man hoppas rädda många jobb.
Många LO-förbund har kritiserat avtalet. Seko hör till de förbund som helt avvisar tankar på en lönesänkning.
– Vi kan förstå IF Metalls läge, säger Janne Rudén. Vi har inte samma problem, de riskerar en arbetslöshet på 25 procent. I Seko ligger arbetslösheten än så länge på samma nivå som förra året.