Det framgår av enkät som den lokala Citymailklubben gjort inför årets avtalsförhandlingar.
– Nu har vi svart på vitt att folk tycker illa om individuella löner. Det lönar sig inte och ses som något som är ensidigt påtvingat av företaget, säger vice klubbordförande Thomas Gorin, som har sammanställt enkätsvaren.
Högst på önskelistan inför avtalsförhandlingarna står lägre arbetsbörda, högre lön och schemalagd arbetstid i nu nämnd ordning. 75 procent anser att arbetsbördan inte är rimlig eller hållbar. 69 procent tycker att det vore bra med fasta schemalagda arbetstider, något som saknas idag.
Drygt 70 procent av alla brevbärare i Göteborgsområdet har svarat på enkäten, som nu kommer att ligga som underlag för avtalsdiskussioner på arbetsplatserna.