Flera av Kriminalvårdens byggprojekt står stilla sedan ett halvår tillbaka. Orsaken är att Kriminalvården och Specialfastigheter inte kommer överens om hyrorna. Anstalterna i Tidaholm och Sagsjön utanför Lindome har pausat sina byggen.

–Eftersom vi har en så allvarlig situation med överbeläggning är min bedömning att det faktiskt är ganska bråttom att komma vidare i processen, säger Mikael Wallin, chef för anstalten i Tidaholm. 

100 nya platser

Kriminalvårdens beslut om att pausa byggprojekten togs i juni. Sen dess har Mikael Wallin väntat på att få fortsätta processen i Tidaholm. Tillbyggnaden ger omkring 100 nya platser, där första etappen kan stå klar inom cirka två år.

–Vi har gjort en omfattande förstudie och står i startgroparna för att etablera bygget. Vi har en mycket ansträngd situation, säger han och fortsätter:

­–Vår anstalt är fullbelagd precis som övriga klass 1-anstalter, vilket i praktiken betyder att vi har överbeläggning. Det i sin tur innebär stora påfrestningar för både klienter och personal. Det vore skönt att kunna inleda nästa år med att sätta spaden i jorden. 

Hur länge kan ni vänta?

–Inte särskilt länge. Prognoserna pekar på att antalet klienter kommer att fortsätta öka. Det gäller att politiken nu ger Kriminalvården det stöd som behövs.

Christer Hallqvist, ordförande i Seko Kriminalvård, är oroad över att inget händer.  

–Personalen måste få veta om det blir någon utbyggnad. Nu går många i ovisshet, säger han.

”Allt arbete står inte stilla”

Björn Myrberg är ekonomichef på Kriminalvården. Han bekräftar att oenighet om hyrorna påverkar planerade och pågående projekt. Specialfastigheter är Kriminalvårdens största hyresvärd.

I ett mejl till Sekotidningen skriver han att det är några projekt som påverkas. Vilka vill han inte gå in på.

–Allt arbete står inte stilla, vi bygger nytt häkte i Östersund, och bygger till på Hall. exempelvis. Mer kan jag inte kommentera i dagsläget, skriver han.

Christer Hallqvist tycker det är konstigt att Specialfastigheter, som är ett statligt fastighetsbolag, kräver så höga hyror att Kriminalvården inte tycker sig klara av dem.

–Bolaget gjorde vinst på drygt 2 miljarder förra året, varav Kriminalvården stod för cirka 300 miljoner. Detta är skattemedel som flyttas från en statlig myndighet till ett statligt bolag. Det vore bättre om vi fick behålla pengarna hos oss, säger han.

Specialfastigheters höga hyror och långa hyreskontrakt har gjort att Kriminalvården, enligt Christer Hallqvist, betalar byggkostnaderna två gånger i de fall man förlänger avtalet med 25 år, som ofta sker.

­–Det är orimligt, säger han.

Stort platsbehov

Kriminalvården har stora behov av nya platser på såväl häkten som anstalter. Landets häkten har varit överfulla under längre tid och dubbelbeläggning har införts på flera anstalter, bland annat på Kumla. Samtidigt som gamla uttjänta lokaler fått stänga, utan att ersättas av nya. 

2016 beslutades att Tidaholm, Sagsjön och Hall ska byggas ut. Och en ny anstalt byggas i Svedala. En folkomröstning har stoppat den senare tills vidare. 

2018 beslutades om ytterligare 13 olika projekt som tillsammans med de övriga ska ge 500 nya häktesplatser och 800 platser på anstalt fram till 2025.

Sekotidningen har bett Specialfastigheter kommentera hyreskraven och den vinst som bolaget gjort.

–Vi kommenterar inte pågående hyresförhandlingarna, uppger kommunikationschef Hanna Janson.