Konflikten handlar om att facket inte godkänner de nya anställningskontrakt som de anställda uppmanas skriva under.
Enligt fackföreningsinternationalen Uni Post avbröts hungerstrejken efter inblandning från Transport- och kommunikationsministern som resulterade i ett positivt besked från den portugisiska arbetslivsmyndigheten ACT avseende lönediskriminering.
ACT anklagar nu den portugisiska Posten för brott mot den portugisiska konstitutionen och arbetsmarknadslagstiftningen i landet. ACT bjöd också in facket, SNTCT, att stå som part i en rättsprocess mot posten.
Eftersom andra krav återstår har SNTCT krävt att få möta den portugisiska arbetsmarknadsministern. De har också förberett en skrivelse till FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.