– Antalet hot har ökat mot polisen, skattemyndigheten och de som arbetar inom sjukvården. Alla myndigheter har märkt av den utvecklingen, säger Berit Sjödin. Någonstans är det också självklart så att den hårdare bedömningen spelar in.
Det var för tre år sedan som regeringen kom med ett nytt direktiv om att halvera sjukskrivningarna. Sedan dess får fler avslag på sina ansökningar och då ökar hoten. 2004 anmäldes 97 hot. Förra året hade antalet anmälningar ökat till 184.
Berit Sjödin tror också att det finns en gråzon ute på Försäkringskassorna.
– Många anställda känner nog att de ska tåla en hotfull stämning. Men någon sådan uppfattning finns inte hos arbetsgivarna. Det ingår inte i anställningen att ta emot hot. Alla hot ska anmälas.
Den förstärkta hotbilden gör att Försäkringskassan nu ska skärpa sina rutiner och ta fram en handlingsplan mot hot och våld. Planen innefattar bland annat utbildning av personalen.
– Vi börjar arbeta med detta om en vecka, säger Berit Sjödin.