I årets avtalsförhandlingarna har det norska postfacket krävt sociala förbättringar. Men redan innan man kommit så långt som att diskutera lönepåslag la Posten ett motbud som Postkom inte kunde acceptera.
Posten Norge krävde sänkta ob-ersättningar och att Postkom inte längre ska ha rätt att förhandla om kollektivavtal för anställda i lednings- och stabsfunktioner. Något som Postkom menar hotar hela tarifflönesystemet.
Om inte den norska riksmedlaren lyckas ena parterna senast midnatt natten mellan onsdag och torsdag, blir det strejk klockan 06.00 på torsdag morgon.
Postkoms varsel omfattar 625 postanställda, framför allt i Oslo, Sarpsborg och Kristiansand.