I en skrivelse till Arbetsmiljöverket har Seko-klubben på DSB First redogjort för de stora problemen som finns med hotfulla och våldsamma resenärer framför allt på kvällar och helger. Ett av kraven från Seko är dubbelbemanning i tågen på de turerna.
DSB First håller med, men hänvisar till att det då krävs mer pengar från Skånetrafiken, länstrafikbolaget som handlar upp trafiken.
Det var i januari som DSB First tog över trafiken och sedan dess har omkring 100 incidenter rapporterats. För många och för dålig uppföljning av dem tyckte Seko:s skyddsombud Jonas Gadd och skrev till Arbetsmiljöverket.
I går hade de ett möte tillsammans med företaget och representanter för fackklubbarna. Det resulterade i en kravlista som DSB First har på sig till november att uppfylla.
Arbetsmiljöverket kräver att alla incidenter utreds, att företaget skaffar rutiner för hur personalen ska agera vid hot och våld, att det finns tillräcklig kompetens om arbetsmiljö på företaget och att man gör riskbedömningar och utreder behovet av kameraövervakning och larm.
För mindre än en månad sedan presenterade Seko en stor undersökning om hot och våld inom spårtrafiken där slutsatsen var att problemen ökat. Enligt undersökningen upplevs ensamarbete som det största hotet mot säkerheten.