Janne Rudén har sedan tidigare haft årskort på SJ. Med de nya reglerna räknas det som en förmån och läggs på inkomsten. Han löste också ut innestående semesterdagar i kontanter. Dessutom blev han under fjolåret vald till vice ordförande i försäkringsbolagets Folksams styrelse och fick därmed högre inkomst därifrån.
Hans totala inkomst var ifjol 808.667 kronor. Månadslönen från Seko låg på 48.200 kronor i månaden.
staffan.lindberg@sekotidningen.se

Så här har löneutvecklingen sett ut för Janne Rudén sedan han blev förbundsordförande för Seko:

datum lönepåslag månadslön
2002 44.150 kronor
1/7 2003 1.325 kr = 3 % 45.475 kronor
1/7 2004 1.225 kr = 2,69 % 46.700 kronor
1/7.2005 1.500 kr = 3,2 % 48.200 kronor
1/7 2006 1.253 kr = 2,59 % 49.453 kronor