– Avtalet är skitbra. Mest nöjda är vi med de höga lönerna naturligtvis. Och så har vi fått ett fridagssystem som är helt kalas, säger Cristina Nilsson, som är ombudsman i Seko Skåne och den som ansvarat för avtalsförhandlingarna.
Lokförarna i Arriva Tåg kommer efter 2 år upp i en slutlön på 29.200 kronor i månaden. Tågvärdarna når också slutlön efter 2 år, på 22.700 kronor.
– I vanliga fall innehåller spåravtalet 104 fridagar per år, nu får de 118. Det innebär att om man vill finns det möjlighet att jobba bara 4 dagar i veckan. En arbetsgrupp ska börja jobba med schemafrågan.
Till det kommer en bonus på 20.000 kronor från Arriva Tåg till den som idag jobbar i Pågatågstrafiken och senaste den 31 maj i år skriver på för en ny anställning i Arriva Tåg. Bonusen utbetalas efter att man arbetat fyra månader i sin nya anställning, i november 2007.
– Arriva Tåg är ett helt nytt bolag som inte sysslat med spårtrafik tidigare. De vill på det här sättet säkerställa trafikstarten med en kompetent och utbildad personal, säger Cristina Nilsson.
Utöver ett förbättrat handledartillägg och utryckningstillägg har man också förbättrat för blivande mammor och föräldralediga.
– För första gången har vi fått in rätt till betald ledighet för att gå till mödravården. Vi har också öppnat för att kunna få ut den extra föräldraledighetsersättningen från arbetsgivaren på veckobasis.Tidigare har man bara kunnat få den extra ersättningen om man tagit ledigt minst en månad i taget. Arriva Tåg är ett företag som kommer att ha många unga anställda. Det här ger avtalet en ung profil.
Från SJ har man hämtat regler om att sälja förläggningen av huvudsemestern. Den som väljer att flytta en vecka från huvudsemesterperioden juni-augusti får en veckolön. Den som väljer att flytta alla fyra veckorna man har rätt till under huvudsemesterperioden får en hel månadslön.
I förhandlingsdelegation har hon haft hjälp av Benny Persson som är klubbordförande för SJ:s lokförare i dagens Pågatågstrafik, Daniel Abalo som är klubbordförande i DSB-ägda Tågvärdbolaget AB, Magdalena Ahlén som är sektionsordförande för tågvärdarna i SJ som kör på Skånebanan som också omfattas av avtalet samt Renaldo Tirone som är ombudsman i Seko Skåne.