Under perioden 2010 till 2021 vill regeringen satsa 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar och 64 miljarder för järnvägar. 217 miljarder kronor ska användas för att utveckla transportsystemet.
Några mer konkreta projekt nämns inte i förslaget. I stället får de regionala politikerna och trafikverken (vägverk, banverk, luftfartsverk och sjöfartsverk) ett år på sig att komma med förslag på investeringar.
Förutsättningarna för höghastighetståg ska utredas och ett underlag finnas klart under nästa år. Det lär inte bli någon annan sträckning än den som diskuteras nu, från Stockholm till Jönköping och därifrån vidare till Göteborg respektive Helsingborg. Pengarna och finansieringen är ett större problem.
I nästa vecka presenterar förre banverkschefen Jan Brandborn sin utredning om konkurrens för persontrafik på järnväg, men redan nu säger infrastrukturminister Åsa Torstensson att SJ:s ensamrätt på lönsam trafik bör upphöra.
Regeringen vill skynda på planering och byggande av infrastruktur. Målet är att effektiviteten ska öka med två procent om året. Enligt ministern var effektivitetsförbättringen länge lika med noll.
Medfinansiering är ett viktigt begrepp i förslaget, det betyder att regeringen hoppas få hjälp med sina investeringar från kommuner och företag. Oavsett finansieringsform säger Åsa Torstensson att staten ska vara ägare till infrastrukturen – tills vidare.
Medfinansiering ska också tillämpas för slussar och farleder och regering vill att närsjöfarten ska finnas med som alternativ när trafikverken funderar över hur pengarna ska satsas. Över huvud taget vill man se mer samarbete mellan myndigheterna för järnväg, väg, luft och sjöfart, och de kommer att få göra en gemensam plan för investeringar. Hösten 2009 presenteras den utredning som funderar över om de fyra verken ska slås samman.
Regeringen säger sig också prioritera regelförenklingar för den inrikes sjöfarten och satsa på omlastningsterminaler mellan olika transportslag.
Bland alla satsningar finns åtminstone en besparing, regeringen vill ta bort det stöd på 50 procent som länstrafikbolagen får för att köpa tåg till sin regionaltrafik.
För en vecka sedan redovisade regeringen en så kallad närtidssatsning på infrastruktur. Den gäller för de kommande två åren och innehåller satsningar för 7,6 miljarder kronor.
På regeringens hemsida – www.regeringen.se – kan ni hitta hela propositionen.”