Seko SJ har bett professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå att granskat två mätningar som gjorts ombord på tågen.
Enligt mätningarna överskreds gränsvärdet för korttidsexponering 4,9 gånger när lokföraren drog på och 3,5 gånger vid inbromsning.
Vid långtidsexponering för höga elektromagnetiska fält finns en ökad risk för att drabbas av cancer.