Det omdiskuterade förslaget till förändringar i a-kassan har nu blivit en proposition. Förslaget innebär att den som är arbetslös får 80 procent av tidigare inkomst i 200 dagar, därefter ytterligare 100 dagar med 70 procent av inkomsten. Från dag 301 gäller 65 procent av tidigare inkomst. Taket kommer vara 680 kronor per dag under hela ersättningsperioden.