Senast i november kolliderade ett godståg med en spårgående traktorgrävare som befann sig på samma spår. Något som inte ska kunna hända.

– Det är så många olyckor och incidenter att något verkar vara fel i systemet, säger Jonas Bäckstrand, utredningsordförande på Haverikommissionen.

– Från vår horisont finns en misstanke om att det finns säkerhetsbrister och vi ska nu utreda vad dessa beror på.

Enligt honom är det mycket ovanligt att man gör utredningar som inte bara rör en enskild händelse.

– Var och en av de här olyckorna och incidenterna är inte tillräckligt allvarlig för att vi ska utreda dem.

– Men sammantagna gör de att vi ser det som angeläget att titta närmare på det här.

Han vill inte uttala sig om det skett en ökning de senaste åren, då man inte tittat bakåt.

– Vi har reagerat på antalet händelser i år och vårt fokus är framåtriktat. Vad är fel, och hur ska man åtgärda det för att undvika framtida problem?

I tidigare utredningar av enskilda händelser, till exempel Kimstadolyckan, har Haverikommissionen riktat hård kritik mot Trafikverket och slagit fast att det är Trafikverket som har ansvaret för riskbedömningen vid ett projekt. Men den utredning som nu drar i gång börjar från noll.

– Vi tittar helt förutsättningslöst på det här. Trafikverket är en del av granskningen men även entreprenörerna och det är alldeles för tidigt att uttala sig om var problemen ligger.

Haverikommissionens mål är att vara klara med utredningen inom ett år.