Det är polisens digitala hastighetskameror, som vanligen finns i fasta plåtskåp efter vägarna, som nu gjorts mobila så att de enkelt kan flyttas.
Avsikten med försöket med mobila hastighetskameror är att få ner trafikanternas hastighet förbi vägarbetsplatser.
Trafikanter som kör för fort förbi vägarbeten är sedan länge ett stort arbetsmiljöproblem för vägarbetarna och det händer ofta tillbud och olyckor på grund av för hög hastighet.
De mobila hastighetskamerorna ska prövas vid vägarbeten längs E4 i Västernorrland och i Gävleborg.