Arbetsmiljöverket startade sitt projekt Säkrare väg, i maj i år. Nu summeras resultatet. Bara fyra arbetsplatser tvingades stänga på grund av för dålig säkerhet. I de flesta fall har bristerna åtgärdats direkt på plats i samband med arbetsmiljöinspektörernas besök.
– Det är framför allt på kommunsidan som jag har sett brister. Vägdistrikten är oftast bra på säkerheten, säger Stefan Wistrand, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Linköping/Eskilstuna. Han genomför nu sina sista återstående vägarbetsbesök inom projektet. NCC construction i Nyköping hör till dem som får besök. Men innan Stefan Wistrand åker ut till väg-arbetet stannar han vid företagets kontor för att gå igenom säkerhetsföreskrifterna med bland andra platschef Lars Roos och entreprenadchef Hans Sarsten.
När ämnet hastigheter tas upp tystnar plötsligt sorlet i lokalen där flera personer sitter och fikar. Samtliga är överens om att bilisterna fortfarande tar alltför dålig hänsyn till pågående vägarbeten. NCC har tidigare begärt hjälp från polisen för att få stopp på utvecklingen.
– Men vi upplever inte att polisen är så intresserad, säger Lars Roos.

Stefan Wistrand menar att polisen och väghållarna borde ha tydliga gemensamma riktlinjer för att få ner hastigheterna.
– Om det är tveksamt när det gäller lagrummet borde materialet förfinas i samarbete mellan polisen och väghållaren. Polisen ska kunna bötfälla på plats, säger Stefan Wistrand.
Stefan Wistrand fortsätter besöket på ett av företagets vägarbeten längs E4:an, i riktning norrut mot Nyköping.
Även där upplever både vägarbetarna och de inhyrda underentreprenörerna att bilisternas hastigheter ökat de senaste åren. Ett steg ut i vägen kan få katastrofala konsekvenser för vägarbetaren menar de.
– Man måste vara observant, säger Thomas Stenbacks.
Skyltansvarige Conny Nilsson och inhyrda Robert Hellberg från underleverantören Björkviks marktjänst håller med.
– Hastigheterna är värre nu. För tio år sedan var det mest på fredagar, men nu märker vi att farten är högre även övriga vardagar.

Stefan Wistrand går runt och kontrollerar skyltningen, avstånd och att kranen vid bron är besiktad för de arbetsuppgifter som ska utföras. Vid vägarbetsområdet står så kallade TMA-fordon som har krockskydd längst bak för att mildra smällen om en bilist missat varningsskyltarna.
– Ett problem med bilisterna är att när de väl fått ner hastigheten gasar de på direkt. Det är önskvärt med metoder som gör att bilisterna måste ligga kvar på en nedsatt hastighet förbi hela vägarbetsplatsen. Tänk om polisen kunde hjälpa till med den typen av hastighetsbegränsningar, säger Stefan Wistrand.
På väg tillbaka till kontoret passerar bilen ett av kommunens vägarbeten nära tågstationen i Nyköping. Området har inte ens några skyltar.
– Då blev jag väldigt fundersam. Det här ska jag ta upp med kommunen. Den har redan fått ett krav på sig att detta ska åtgärdas, säger Stefan Wistrand,